რეკლამა საიტზე


რეკლამა - naxe.org
page1
მთავარ გვერდზე რეკლამები
page2
სრულიადში რეკლამები
page3
რეკლამა პოპუპი სიახლეში


საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობ: 598 - 21 - 08 - 48
მეილი: irakli3311@mail.ru

პოზიცია 1 - ბანერის ზომაა 110X650 და გამოჩნდება აბსოლიტურად ყველა გვერდზე - ფასი 300 ლარი - ამჟამად დაკავებულია

პოზიცია 2 - ბანერის ზომაა 110X650 და გამოჩნდება აბსოლიტურად ყველა გვერდზე - ფასი 300 ლარი

პოზიცია 3 - ბანერის ზომაა 180X1360 და გამოჩნდება აბსოლიტურად ყველა გვერდზე - ფასი 400 ლარი - ამჟამად დაკავებულია

პოზიცია 4 - ბანერის ზომაა 620X50 და გამოჩნდება აბსოლიტურად ყველა გვერდზე - ფასი 300 ლარი - ამჟამად დაკავებულია

პოზიცია 5 - ბანერის ზომაა 700X70 და გამოჩნდება აბსოლიტურად ყველა გვერდზე - ფასი 150 ლარი

პოზიცია 6 - ბანერის ზომაა 680X70 და გამოჩნდება აბსოლიტურად ყველა გვერდზე - ფასი 400 ლარი

პოზიცია 7 - ბანერის ზომაა 680X70 და გამოჩნდება აბსოლიტურად ყველა გვერდზე - ფასი 400 ლარი - ამჟამად დაკავებულია

პოზიცია 8 - ბანერის ზომაა 300X200 და გამოჩნდება სიახლეში 24 საათში ერთხელ ყველა მომხმარებელზე - ფასი 800 ლარი - ამჟამად დაკავებულია

პოზიცია 9 - ბანერის ზომაა 300X200 და გამოჩნდება სიახლეში 24 საათში ერთხელ ყველა მომხმარებელზე - ფასი 1000 ლარი

P.S: ასევე შესაძლებელია სხვა პირობების და ბანერების ზომის განხილვა და რომელიმე დაკავებული ბანერის ამოღებაც.

- მინიმალური რეკლამირების ვადაა 1 თვე
- თანხის გადახდა ხდება წინასწარ.
- საფასურის გადახდა წარმოებს შესაბამისი ეკვივალენტით - ლარებში.
- ანგარიშსწორება შესაძლებელია როგორც საბანკო ანგარიშზე, აგრეთვე Emoney-ს ანგარიშზე ჩარიცხვით.